Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Podsumowanie realizowanyc(...)

Kwestia edukacji i świadomości społeczeństwa często jest stawiana na czołowym miejscu w kontekście realizacji określonych przedsięwzięć. Nie inaczej wydaje się być także w przypadku azbestu. Warto zatem przybliżyć działalność edukacyjno-informacyjną prowadzoną w tym zakresie w naszym kraju w ostatnich latach, skupiając się na osiągniętych efektach w wyniku realizacji określonych zadań. Każdego roku, poczynając od 2007 r., Ministerstwo Gospodarki wspiera finansowo re(...)
»

Postępowanie z odpadami s(...)

Surowcem do wytwarzania styropianu jest polistyren produkowany na bazie ropy naftowej. Przy pomocy pentanu, jako środka spieniającego, następuje proces jego polimeryzacji. Powstały polistyren jest gotowy do dalszej obróbki – produkcji styropianu. Proces ten obejmuje spienianie wstępne, czyli zmiękczanie granulek surowca poprzez podgrzewanie i powiększanie ich objętości wskutek ekspansji środka porotwórczego. Do te(...)
»