Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Gospodarowanie odpadami -(...)

Beata B. Kłopotek Zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Ten z kolei może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia. Jeżeli posiadacz odpadów, w tym wytwórca odpadów, przekazuje odpady następnemu posiadaczowi odpadów(...)
»

Od redaktora(...)

Idee przedsiębiorczości i gospodarności są mocno zakorzenione w tradycji Wielkopolan. Dlatego nic dziwnego, że inicjatywa JEREMIE, która pozwala przedsiębiorcom na rozwój, najlepiej przyjeła się właśnie w woj. wielkopolskim. To właście tu w ciągu zaledwie 4 lat podpisano ponad 6000 umów pożyczek i poręczeń, które pozwoliły wygenerować finansowanie o łącznej wartości przekraczającej 1,6 mld zł. Taki zastrzyk gotówki w postaci atrakcyjnych produktów finansowych otrzymał sektor MŚP w ramach Wiel(...)
»