Dopuszczalny hałas generowany przez przemysł

wydany w Przegląd Komunalny – 2019-1
  DRUKUJ

Przy ustalaniu, do jakiej kategorii terenów należą działki, w których dokonano pomiarów hałasu generowanego przez kopalnię, najważniejsza jest treść planu miejscowego. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Ustalenia aktu planistycznego w postaci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla określonego terenu mają zasadnicze znaczenie przy ustalaniu dopuszczalnego poziomu hałasu. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 lutego 2018 r. (sygn. akt II OSK 1949/17), mocą którego oddalił skargę kasacyjną przedsiębiorcy od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 kwietnia 2017 r. sygn. akt II SA/Ke 917/16 w sprawie ze skargi tego podmiotu na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w przedmiocie określenia dopuszczalneg [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus