Przegląd prawa

wydany w Przegląd Komunalny – 2019-1
  DRUKUJ

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

 

PROSTO Z WOKANDY

 

Zarządzenie w sprawie opłat na cmentarzu komunalnym

Wyrok NSA z 19 czerwca 2018 r (sygn. akt II OSK 1909/16).

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej (u.g.k.) rada miejska posiada kompetencje do ustalania wysokości cen i opłat lub określania sposobu ich ustalania w drodze uchwały. Ustęp drugi tego artykułu stwarza możliwość powierzenia uprawnień w tym zakresie organowi wykonawczemu. Korzystając z przysługującego jej prawa, rada miejska powierzyła burmistrzowi miasta wyłączne uprawnienia do [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus