Prawne aspekty stosowania monitoringu miejskiego

wydany w Przegląd Komunalny – 2019-1
  DRUKUJ

Kwestia stosowania monitoringu przez organy publiczne, w tym zwłaszcza jednostki samorządu terytorialnego, urzędy czy też szkoły i przedszkola od dawna budziła kontrowersje co do jej zgodności z prawem.

Przed rozpoczęciem stosowania od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) wielu ekspertów, w tym zwłaszcza Paweł Litwiński1, wskazywało, że z tym dniem monitoring stosowany przez organy stanie się bez wątpienia niezgodny z prawem, co wymusi demontaż kamer. Twierdzenie to nie było do końca prawidłowe, a stanowisko to wynikało z faktu, że RODO w art. 6 pkt 1 in fine wprost wykluczyło dopuszczalność przetwarzania danych przez organy publiczne w ramach realizacji ich zadań na podstawie przesłanki prawnie [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus