Benchmarking przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

wydany w Przegląd Komunalny – 2019-1
  DRUKUJ

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” cyklicznie przeprowadza benchmarking przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Jest to ważne narzędzie stosowane dla celów analizy zarządczej przedsiębiorstw wod-kan z całej Polski.

Benchmarking przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych po raz pierwszy przeprowadzony został przez Izbę w 2009 r. Od tego czasu co roku Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wysyła do swoich członków ankietę techniczno-ekonomiczną, na podstawie której opracowywany jest Raport Benchmarkingu. Liczba przedsiębiorstw biorących udział w badaniu co roku jest różna, jednak utrzymująca się wysoka liczba uczestniczących w projekcie firm potwierdza zainteresowanie benchmarkingiem IGWP oraz jego rosnące znaczenie dla branży. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich członków, Izba po raz kolejny zorgani [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus