Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Prawo na krążku(...)

Współczesność wymaga od nas coraz szybszego, efektywniejszego, ale i bardziej precyzyjnego działania. Należy minimalizować nakłady a powiększać zyski, czyli działać jak najbardziej ekonomicznie. Z pewnością tymi właśnie kryteriami kierowali się twórcy programu LEX POLONICA – MAXIMA. Pierwszym walorem jest postać elektroniczna, która umożliwia transport programu i korzystanie (...)
»

Selektywne poprawki(...)

Wszystko wskazuje na to, że drugie podejście Ministerstwa Środowiska do uregulowania kwestii standardów prowadzenia w gminach selektywnego zbierania odpadów powinno zakończyć się powodzeniem. Skierowany w czerwcu tego roku do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów uwzględnia bowiem wiele uwag zgłaszanych przez organizacje przedsiębiorców i samorządy do projek(...)
»