Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Powtórka z rozrywki(...)

Wygląda na to, że czeka nas jakaś nowelizacja, a właściwie ze względu na obszerność – „nowelizacyjka” – naszej branżowej ustawy. Z jej aktualizacją jest tak trochę jak z Wańką-wstańką. Pojawia się, a potem znika. Ale w razie czego uniżenie służę kilkoma, mam nadzieję, że nie kontrowersyjnymi, pomysłami. Już z pewnością kiedyś o tym wspominałem, ale ponieważ ludzka pamięć jest ulotna, to może jednak kilka nieco zmodyfikowanych kwestii powtórzę. Pier(...)
»

Przygotowania do budowy o(...)

Planując budowę oczyszczalni ścieków, należy zapoznać się z wymaganiami prawnymi i formalnymi oraz zaleceniami w celu uniknięcia podstawowych błędów. Według ustawy Prawo wodne1, ścieki przemysłowe to ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu(...)
»