Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

Aspekty prawne polityki s(...)

Termin „polityka spójności” (ang. cohesion policy) pojawił się w odpowiedzi na konieczność realizacji jednego z podstawowych celów Wspólnoty – zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez zmniejszenie różnic w poziomie życia i rozwoju gospodarczego między najbiedniejszymi i najbogatszymi regionami państw członkowskich UE. W przeszłości określano politykę spójności jako: politykę regionalną, polityk(...)
»

Wybór materiału i technol(...)

Przy budowie infrastruktury podziemnej zlokalizowanej w ciągach komunikacji drogowej nie zawsze uwzględniane są wszystkie aspekty techniczne, mające później wpływ na stan zrealizowanego przedsięwzięcia. Podstawowymi czynnikami, które mają bezpośredni wpływ na stan techniczny dróg publicznych, są: dobór odpowiednich materiałów posiadających zezwolenia do zabudowy w ciągach komunikacji drogowej, poparte wydaniem Aprobaty Technicznej IBDiM,(...)
»