Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

Bezpieczeństwo systemu EU(...)

Europejski rynek handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla jest wart ponad 14 mld euro rocznie. Biorąc pod uwagę wielkość obrotu na tym rynku, kwestią priorytetową jest bezpieczeństwo transakcji. Od początku funkcjonowania systemu EU ETS wdrażane są kolejne mechanizmy podnoszące bezpieczeństwo zawieranych transakcji. Po odnotowanych w styczniu 2011 r. kradzieżach uprawnień z rejestrów, 10 marca 2011 r., londyńska giełda ICE upubliczniła listę numerów s(...)
»

Nowela Prawa geologiczneg(...)

Ustawa z 11 lipca br. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (P.g.g.) oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do systemu prawnego szereg zmian. Z uzasadnienia do projektu noweli wynika, że ma ona na celu: zapewnienie narzędzi racjonalnego gospodarowania przez państwo złożami węglowodorów w skali całego kraju, a zawarte w niej instrumentarium ma pozwolić m.in. na zwiększenie podaży gazu ziemnego i w konsekwencji bezpieczeństwa energetyczne(...)
»