Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

Skąd woda w kranie?(...)

W 1997 r. Rada Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” powołała Polską Fundację Ochrony Zasobów Wodnych. Jej celami statutowymi są ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, poprawa jakości wód służących w szczególności zaopatrzeniu ludności w wodę, organizowanie prac naukowo-badawczych w zakresie technologii uzdatniania wód, a zwłaszcza prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska. Od 2013 r. priorytetem w działalności Fundacji stała się edukacja ekologiczna skierowana do(...)
»

Uwarunkowania prawne prog(...)

Po ośmiu miesiącach od wejścia w życie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Ministrów przyjęła raport ministra gospodarki i pracy, identyfikujący bariery realizacji procesu budowlanego. Stwierdzono w nim brak systemowego podejścia do problematyki gospodarki przestrzennej. Wydaje się, że brak ten od lat jest charakterystyczną cechą planowania i realizacji infrastruktury komunalnej, a w szczególności systemów wodociągowo-kanalizacyjnych. Istotne pla(...)
»