Wszystkie artykuły w kategorii: "Stałe rubryki"

Polecane artykuły:

Paliwo z odpadów produkow(...)

O sukcesie Mo-BRUK-u decyduje nowoczesny i progresywny charakter spółki, w której duży nacisk kładzie się na działalność badawczo-rozwojową. Wydatki na B+R wyniosły w spółce w 2011 r. prawie 21 mln zł. Innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalają spółce na ekologiczne zagospodarowanie coraz szerszej grupy przetworzonych odpadów. Produkowane z tworzyw sztucznych paliwo alternatywne jest nawet do dziesięciu razy tańsze przy kaloryczności zbliżonej do paliw kopalnych. Zakłady Mo-BRUK to bezp(...)
»

Zachodniopomorskie inwest(...)

Bez nowoczesnej infrastruktury komunalnej żaden samorząd nie spełni unijnych standardów w ochronie środowiska. Przekonali się o tym gospodarze wielu polskich miast i gmin, którym brakuje środków na realizację zadań z tego zakresu. Przy realizacji przedsięwzięć, od których zależy spełnienie zobowiązań zapisanych w Traktacie Akcesyjnym, niezbędna jest pomoc finansowa z Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Pozwala ona także na uzupełnienie wkład(...)
»