Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Ekologizacja i socjalizac(...)

Każda świadomie podejmowana działalność ukierunkowana jest na osiągnięcie założonego, ściśle określonego celu, który może być zarówno mierzalny, jak i niewymierny. Efektów można oczekiwać natychmiast, w wyznaczonym przedziale czasowym lub w nieokreślonej przyszłości.   Cele służą zaspokajaniu potrzeb człowieka. W życiu gospodarczym podmioty, które są jego uczestnikami dążą do osiągnięcia zysku, rozumianego jako „nadw(...)
»