Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Projektowanie dla recykli(...)

Pojęcie „wydajności środowiska” określa miarę osiągniętych maksymalnych korzyści z użytkowania danej jednostki zasobów, surowców czy wyprodukowanych odpadów przy wytwarzaniu produktów lub wznoszeniu budynków. Dążenie do wzrostu wydajności środowiska wiąże się z uzyskaniem kilku parametrów. Jednym z nich jest wzrost trwałości i odporności na zniszczenia produktu. W tym przypadku koszty obciążenia środowiska rozciągnięte są w czasie równym okresowi życia technicznego pr(...)
»

Recykling pojazdów: nowe (...)

 Co drugie auto w Polsce trafia do kasacji poza oficjalnym obiegiem, a pozyskiwane nielegalnie części coraz częściej upłynniane są w Internecie. Walka z szarą strefą w sektorze recyklingu pojazdów wycofanych z użytkowania przypomina walkę z wiatrakami. I choć z pomocą miały przyjść przepisy nowelizacji ustawy o odpadach oraz Inspekcji Ochrony Środowiska, to jednak większość uczestników konferencji „Recykling pojazdów w kraju i na świecie” nie daje temu wiary. Co więcej, przedsiębiorcy tw(...)
»