Nowy instrument planowania przestrzennego

wydany w Przegląd Komunalny – 2018-9
  DRUKUJ

W dniu 5 lipca 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 7 sierpnia 2018 r., poz. 1496). Ustawa określa zasady oraz procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, a także standardy ich lokalizacji i realizacji.  

Ustawa ma być narzędziem umożliwiającym redukcję deficytu mieszkań i doprowadzenie do sytuacji, w której podstawowe parametry określające poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w Polsce nie będą odstawały od przeciętnych wartości krajów UE. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na określonym standardzie wpisuje się bowiem w realizację celów określonych w Rezolucji ONZ „Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju” przyjętej we wrześniu 2015 r.  

 < [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus