Wszystkie artykuły w kategorii: "Mieszkalnictwo"

Polecane artykuły:

Słownik angielsko-polski(...)

pickling waste - aqueous acidic liquors from the treatment or cleaning of metal surface, generally containing a few percent of hydrochloric or sulphuric acid · Ścieki po wytrawianiu piezometer - an instrument for measuring hydraulic pressure · Piezometr piezometric level - that level to which water in a confined aquifer would rise if the aquifer was penetrated by a borehole · Poziom piezometryczny(...)
»

Substancje zubożające war(...)

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku naukowcy udowodnili, że za niszczenie warstwy ozonowej odpowiadają emitowane do atmosfery niektóre gazy chlorowcopochodne. Zaczęto określać je mianem substancji zubożających warstwę ozonową SZWO (ang. ODS – ozone depleting substances). Czas życia cząsteczek SZWO wynosi dla chlorofluorowęglowodorów (CFCs) od 100 do 400 lat, a 1 cząsteczka SZWO może zniszczyć do 100 tys. cząsteczek ozonu, co oznacza og(...)
»