Wszystkie artykuły w kategorii: "Listy do redakcji"

Polecane artykuły:

Rola energetyki rozproszo(...)

Obecnie energetyka rozproszona odgrywa coraz większą rolę. Może pełnić funkcję zasilania awaryjnego, zasilania obiektów strategicznych, niezależnego źródła energii fabryk, kopalni, rafinerii itp. oraz może być wykorzystana jako rozwiązanie zapewniające dostarczenie energii elektrycznej do miejsc oddalonych od linii przesyłowych. Silniki tłokowe napędzające generato(...)
»

Produkt uboczny czy odpad(...)

Warto zwrócić uwagę na możliwość bezpośredniego wykorzystywania regulacji, wynikających z dyrektywy o odpadach, pomimo braku ich transpozycji do prawa krajowego. Dotyczy to w szczególności rozróżnienia pomiędzy odpadem a produktem ubocznym. Projekt nowej ustawy o odpadach1 znajduje się na ostatnim etapie przygotowań. Ma ona charakter dostosowawczy do prawa Unii Europejskiej i zawiera szereg nowych rozwiązań prawnych ważnych dla przedsiębior(...)
»