Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Kłopoty z rejestracją zwi(...)

Pracownicy urzędów miast na prawach powiatów i starostw powiatowych, dokonujący rejestracji zwierząt zgodnie z art. 64 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na co dzień borykają się z licznymi wątpliwościami dotyczącymi interpretacji obowiązujących przepisów. Czy można zarejestrować żółwiaka chińskiego? Czy oświadczenie o uzyskaniu żółwia stepowego z własnej hodowli jest wystarczające do jego rejestracji? Czy umowa darowizny małpki jest dokumentem świadczącym o jej le(...)
»

Wokół przetargów(...)

Sortownia w Domaszkowicach Konsorcjum firm AMB Solid z Tarnowa oraz Falubaz z Zielonej Góry wygrało przetarg na budowę sortowni odpadów komunalnych na składowisku w Domaszkowicach (woj. opolskie). Inwestycja jest częścią realizowanego od czerwca 2009 r. przedsięwzięcia pn. „Budowa Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Nysie” (w jej ramach w 2009 r. wykonano pierwsze zadanie, czyli budowę kwatery nr 2a w Domaszkowicach). Zam(...)
»