Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Poziomy odzysku i recykli(...)

  W artykule przedstawiono dane ze sprawozdań marszałków województw o wielkościach wprowadzonych na rynek opakowań i produktów, osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowychoraz wpływach z opłat produktowych za 2010 r.   Informacje te przekazywane są ministrowi środowiska na podstawie art. 24 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania nie(...)
»

Przetwarzanie odpadów res(...)

Idea zrównoważonego i przyszłościowo zorientowanego rozwoju, do którego należy gospodarka odpadami, stanowiąca część obszaru związanego z gospodarką recyklingową, uchodzi w polityce światowej i opinii publicznej za sporną. Zadanie kluczowe dla zaistnienia zrównoważonego rozwoju należy do gospodarki odpadami. Zgodnie z nową dyrektywą ramową w sprawie odpadów w zakresie postępowania z nimi istotne jest zachowanie poniższej hierarchii dzi(...)
»