Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Podkarpackie przedsięwzięcie Na terenie gm. Trzebownisko (woj. podkarpackie) realizowany jest projekt, mający na celu uporządkowanie i rozbudowę systemu wodociągowego. Przedsięwzięcie warte ponad 4 mln zł brutto obejmuje m.in. rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Jasionce. Założeniem projektu jest uzyskanie przepustowości obiektu na poziomie 4000 m3/dobę. W tym celu wykonane zostaną dwa ciągi technologiczne: uzdatniający wodę ze studni istniejącyc(...)
»

Zarobić na osadach(...)

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce osadem ściekowym Z początkiem lat dziewięćdziesiątych rozpoczął się w Polsce proces intensywnego inwestowania w gospodarkę wodno-ściekową. Efektem tego jest znaczna poprawa w zakresie ochrony wód i oczyszczania ścieków. W czasie projektowania i budowy wielu ówczesnych oczyszczalni ścieków pominięto jednak problematykę zagospodarowania osadów ściekowych. W niektórych projektach oczyszczalni ścieków w rozdziale gos(...)
»