Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo - komunikacja"

Polecane artykuły:

Uprawnienia gminy w zakre(...)

Czy gmina – bez zgody właścicieli nieruchomości – może przekazać spółce, która wygrała przetarg na odbiór odpadów komunalnych, informację, czy pod danym adresem odpady komunalne są segregowane? Tak. Jednakże adresy nieruchomości wraz z informacjami o segregowaniu bądź niesegregowaniu odpadów komunalnych przez ich właścicieli należy uznać za dane osobowe, więc – aby takie działanie było legalne – gmina powinna zawrzeć ze spółką tzw. umowę powierzenia (...)
»

Od redaktora(...)

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, tereny zieleni to tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe. Dziś cieszy fakt, że coraz więcej nowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględnia obszary przeznaczone pod zieleń publiczną. Samorządowcy coraz częściej pamiętają o atutach przypisanych terenom zielen(...)
»