Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Warszawska przyroda lekce(...)

Warszawska przyroda lekceważona? Obszary zieleni mogą pełnić w miastach wiele ważnych funkcji. Niestety, są one często ograniczane wskutek złego planowania i zarządzania zasobami tych terenów, czego efektem może być na przykład przerwanie ich ciągłości, a przez to ograniczanie bioróżnorodności. Takie problemy dotyczą m.in. Warszawy, która posiada wiele terenów zieleni, ale ze względu na ich niewielką powierzchnię utrudnione jest utrzymanie(...)
»

Zmiany w planowaniu gospo(...)

Od przyszłego roku wejdą w życie znowelizowane przepisy dotyczące planowania gospodarki odpadami, zawarte w Ustawie z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2010 r. nr 185, poz. 1243, z późn. zm.). Zostały one wprowadzone Ustawą z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 152, poz. 897), zwaną dalej ustawą nowelizującą.   W konsekwencji rozdział 3 ustawy o odpadach, (...)
»