Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Proces Szybkości Napraw &(...)

W skład przygotowania sieci wodociągowej do Szybkości Napraw (SN) czy Aktywnej Kontroli Wycieków (AKW) wchodzi zadanie podziału sieci na strefy – tzw. strefowanie sieci. Do tej pory za strefę wodociągową uważano obszar sieci zawierający od tysiąca do trzech tysięcy przyłączy. Podział taki narodził się na Wyspach Brytyjskich. W tamtejszych warunkach w systemach wodociągowych przeważają budynki jedno- lub kilkurodzinne. W związku z tym sieci takie są niejako nasycone w dużym stopn(...)
»

Zagospodarowanie wód opad(...)

Fakt, że woda jest niezbędna do życia, nie budzi żadnych wątpliwości. Postęp cywilizacyjny powoduje ciągły wzrost zapotrzebowania na wodę. Obecnie każdy z nas zużywa dziennie ok. 150 l. Identycznej jakości wody używamy do przygotowania posiłków, mycia naczyń, higieny, prania, podlewania roślin, mycia samochodów czy spłukiwania toalet. A tymczasem woda deszczowa ze względu na swoją jakość daje możliwość jej wykorzystania do wielu zastosowań zamiast wody pitn(...)
»