Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Książki nadesłane(...)

Prawo ochrony środowiska Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar Wrocław 2005 ISBN 83-917518-3-X Podręcznik powstał na bazie wieloletnich doświadczeń autorów związanych z prowadzeniem dydaktyki oraz praktyki prawnej w kancelarii specjalizującej się w prawie ochrony środowiska. Ma on na celu ułatwienie zrozumienia najistotniejszych cech opisywanych regulacji pra(...)
»

Dobrze wykorzystane fundu(...)

Przedstawiciele Komisji Europejskiej pochwalili Polskę za postępy w wykorzystywaniu środków z przedakcesyjnego funduszu ISPA, który był przeznaczony dla państw kandydujących do Unii Europejskiej na niwelowanie różnic w poziomie infrastruktury ochrony środowiska. Na pożegnalnym posiedzeniu Komitetu Monitorującego Fundusz ISPA, który obradował w Warszawie pod koniec kwietnia br., Friedemann Allgayer z Komisji Europejskiej z uznaniem mówił o dotychczasowych osiągnięciach Polski w przygot(...)
»