Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Komunikacja społeczna na (...)

Ogólnoeuropejski Program Natura 2000 wywiera duży wpływ na życie mieszkańców Unii Europejskiej. Wbrew pozorom nie dotyczy on wyłącznie mieszkańców obszarów Natura 2000, ale wpływa również na życie innych grup społecznych: inwestorów, przedsiębiorców, władz samorządowych wszystkich szczebli, przedstawicieli administracji rządowej, naukowców, przyrodników, turystów, studentów, uczniów itd. W pop(...)
»

Współspalanie biomasy „od(...)

Do współspalania wykorzystuje się rozmaite rodzaje biomasy. Drewno kawałkowe, wióry i trociny, brykiet, pelet to przykłady surowców pochodzenia drzewnego. Innymi są słoma, odpady pochodzenia zwierzęcego, ziarno, osady ściekowe, materiały biopochodne, czy też rośliny ze specjalnych upraw energetycznych. Każde z przedstawionych paliw posiada indywidualną charakterystykę, w tym zawartość wilgoci, popiołu, części lotnych, masy palnej czy wartości opałowej. Istotne param(...)
»