Presja osadowa coraz większa

wydany w Przegląd Komunalny – 2018-8
  DRUKUJ

Z roku na rok coraz więcej mówi się o konieczności kompleksowego podejścia do zagospodarowania osadów ściekowych. Mimo wielu inicjatyw mających na celu wykorzystanie potencjału drzemiącego w osadach wciąż nie ma przejrzystej i jednolitej strategii odnoszącej się do tej kwestii. Czy w związku z wdrażaniem koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym ten stan rzeczy ulegnie zmianie?

Ogromne nakłady inwestycyjne na gospodarkę wodno-ściekową doprowadziły do przeobrażenia infrastruktury kanalizacyjnej w Polsce. Dość powiedzieć, że liczba osób korzystających z oczyszczalni ścieków wzrosła w stosunku do 1997 r. prawie o 50% – w 2017 r. z oczyszczalni ścieków korzystało w Polsce ponad 28 mln osób, podczas gdy w 1998 r. było to raptem 18 mln.

Abstrahując w tym miejscu od szczegółowej analizy przyczyn powyższego [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus