Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

Międzynarodówka śmieciarz(...)

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast rozszerza swoje kontakty zagraniczne. W czerwcu ubiegłego roku w Breclav w Czechach podpisano wielostronną umowę o współpracy. Jej sygnatariuszami zostały stowarzyszenia firm zajmujących się oczyszczaniem miast: Településszolgáltatási Egyeslüet z Węgier, Sdruženi veřejnĕ prospĕšných služeb pro Moravu a Slezsko z Czech, Združenie org(...)
»

Selektywna zbiórka odpadó(...)

Dokładnie rok temu w Ministerstwie Środowiska powstały założenia do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uznaje się za spełniony. Powołując się na art. 4a Ustawy z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, resort postanowił zabrać się za pracę nad rozporządzeniem określającym szczegółowy sposób selektywnej zbiórki. Je(...)
»