Wszystkie artykuły w kategorii: "Stałe rubryki"

Polecane artykuły:

Informator(...)

10 lat po Rio Johannesburg, od 26 sierpnia do 4 września, gościł uczestników Szczytu Rio+10, zwanego oficjalnie „Światowym Szczytem na temat Zrównoważonego Rozwoju”. Wszystkie kraje powinny przygotować na to spotkanie raporty oceniające postępy we wdrażaniu Agendy 21 w przeciągu ostatnich 10 lat. Niestety nie będą one optymistyczne. Świat nie „odrobił lekcji” w tym temacie. Negatywne trendy wskazane w Rio utrzymują się a nawet pogłębiają. Świat ma dziś na głow(...)
»

Nowelizacja przepisów kar(...)

  Zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2010 r. nr 185 poz. 1243, z późn. zm.), posiadacz odpadów prowadzący ich ewidencję jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Obowiązek ten wszedł w życie 1 października 2001 r. &nbsp(...)
»