Wszystkie artykuły w kategorii: "Stałe rubryki"

Polecane artykuły:

Paryska odsłona Pollutecu(...)

Targi Pollutec odbywają się co roku, na przemian w Paryżu i Lyonie, przyciągając wielu wystawców i odwiedzających, a tym samym stanowiąc jedną z największych tego typu imprez w Europie. Ubiegłoroczna edycja miała miejsce w Paryżu w Centrum Wystawowym Paris-Nord Villepinte w dniach 27-30 listopada. Tematyka Targów, odbywających się pod nową nazwą „Pollutec Horizons”, oscylowała wokół przyszłych wyzwań, problemów oraz rozwiązań w zakresi(...)
»

Zasady promocji i wsparci(...)

Dyrektywa 2001/77EC z 27 września 2001 r.1 jest podstawowym aktem unijnym dotyczącym odnawialnych źródeł energii, który opublikowany został 27 października 2001 r. i z tym samym dniem wszedł w życie. Przedmiotem dyrektywy są zasady promocji i wsparcia dla energetyki odnawialnej. Natomiast adresatami omawianego aktu są państwa członkowskie Wspólnoty. Zostały one zobligowane, aby najpóźniej do dnia 27 października 2003 roku zaczęły obowiązywać na ich obszarach ustawy, rozporządzenia i przepisy(...)
»