Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Odpowiedzialność i ekonom(...)

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 czerwca 2007 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska dotychczasowa opłata za składowanie zmieszanych odpadów komunalnych wzrosła od 1 stycznia br. z 15 do 75 zł, czyli pięciokrotnie. Rozporządzenie miało być jednym z narzędzi dostosowania polskiego prawa do norm unijnych, które zmierzają do ograniczenia ilości odpadów, ich przetwarzania i ponownego wykorzystywania. (...)
»

Ustawa o planowaniu i zag(...)

Na początku lipca br. wejdzie w życie Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU nr 80, poz. 717). Jest to nowy akt prawny, zastępujący Ustawę z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Nowa ustawa nie wnosi zasadniczych zmian w planowaniu przestrzennym. W dalszym ciągu obowiązywać będą plany zagospodarowania przestrzennego województwa, a dla obszaru gminy – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany za(...)
»