Wszystkie artykuły w kategorii: "Inteligentne miasta"

Polecane artykuły:

I Forum Małych Elektrowni(...)

  W warszawskim EXPO XXI 23 marca br. odbyło się I Forum Małych Elektrowni Wiatrowych. Uczestnicy konferencji dyskutowali o perspektywach rozwoju do 2020 r. w oparciu o uchwalony Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD), w którym po raz pierwszy wyodrębniono małą energetykę wiatrową, jako osobną kategorię w krajowym bilansie energetycznym – 550 MW mocy do 2020 r. Według badań Instytutu Energetyki Odnawialnej, aktualnie mała energe(...)
»

Luki w ustawie(...)

Od niedawna w Ministerstwie Środowiska działa „punkt ekspercki”, gdzie kierowane są pytania i wątpliwości związane z „rewolucja odpadową”. Z pomocy fachowców w interpretacji nowych przepisów postanowiła skorzystać również Polska Izba Gospodarki Odpadami. Zarząd Izby wystąpił do ekspertów Ministerstwa Środowiska (MŚ) z pytaniem, w jaki sposób gmina ma zapewnić wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki do gromad(...)
»