Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

BIP – czarno na bia(...)

Od 1 lipca każda jednostka gmina powinna publikować na swojej witrynie WWW Biuletyn Informacji Publicznej (BIP). Ustawa o dostępie do informacji publicznej artykułuje prawo każdego obywatela do dostępu do informacji o sprawach publicznych. Zobowiązuje jednocześnie władze publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne do udostępniania tzw. informacji publicznej. Nar(...)
»

Niedługo kolejna aktualiz(...)

Na podstawie zweryfikowanych propozycji zapisów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 7 czerwca 2005 r. Rada Ministrów zatwierdziła jego aktualizację. Pozostaje jednak niedosyt wynikający z wielu pytań po lekturze tych dokumentów. Czeka nas kolejna aktualizacja. Warto się do niej przygotować. KPOŚK jest praktycznie podstawowym dokumentem określającym obszar inwestycyjny w gospodarce ściekowej. Z tego opracowania winny przecież wynikać zarówno obszary skoncentrowane,(...)
»