Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Świadectwo Jakości Usług(...)

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu (OIGR), w imieniu zrzeszonych w Izbie podmiotów gospodarczych, podjęła decyzję przyznawania Świadectwa Jakości Usług. Podmioty powinny spełniać wymogi obejmujące ogólne postępowanie zgodne z normami ustawowymi, dotyczącymi obrotu gospodarczego, transportu, składowania, przeróbki oraz magazynowania odpadów. Przyznane świadectwo ma na celu umocnienie pozycji polskich przedsiębiorców u progu wejścia do Unii Europejskiej. (...)
»

Prawne aspekty gospodarki(...)

Funkcjonowanie wszelkich systemów ekologistycznych, obok zorganizowanych działań z obszaru techniki, ekonomii, organizacji i edukacji ekologicznej, wymaga także odpowiednich regulacji prawnych. W zakresie gospodarki odpadami, regulacje takie obowiązują w Polsce od przełomu lat 2001/2002 i obejmują cały pakiet przepisów, wprowadzających szereg rozwiązań zupełnie nowych w warunkach krajowych. Znajomość tych przepisów i ich stosowanie obowiązuje k(...)
»