Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo-komunikacja"

Polecane artykuły:

Odpady sztucznej skóry i (...)

W krajach wysoko rozwiniętych wytwarza się ok. 25 mln ton odpadów tekstylnych rocznie (5-7 kg/osobę/rok), z czego większość to odpady poużytkowe. Ok. 40% z nich to odpady nieodzieżowe (dywany, pokrycia mebli, siedzisk samochodowych, kotary, firany itp.). Ilość tych odpadów w krajach rozwiniętych szacuje się na 4-6 mln t/rok1-3. Udział włókien poliestrowych w odpadach tekstylnych wynosi 27%, a to ponad połowa światowej produkcji poli(tereftalanu(...)
»

Nadzieja dla ludzi i środ(...)

„Zielona gospodarka” (green economy) jest nową koncepcją, zgodnie z którą winna być kształtowana teraźniejszość i przyszłość ludzkości. Z jednej strony, generuje ona wzrost powodzenia nie tylko w ekonomicznej, ale też w każdej innej, ważnej dla ludzi dziedzinie, z drugiej zaś – zapewnia prężną żywotność środowiska naturalnego. Człowiek i środowisko są ze sobą związane na wiele sposobów i nie może być mowy o dobrostanie ludzi w zniszczonym czy stopniow(...)
»