Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Nowe Prawo wodne a taryf(...)

Wraz z nowym Prawem wodnym zmieniają się ceny za usługi wodne. Od 2018 roku zmodyfikowane zostaną także zasady naliczania opłat. Wiąże się to przede wszystkim z koniecznością zmiany polityki taryfowej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Co to oznacza dla branży? Przypomnijmy, iż różne stawki opłat środowiskowych uiszczane w związku z poborem wody dostarczanej na potrzeby poszczególnych grup odbiorców winny stanowić podstawę do wyodrębniania taryfowych grup (...)
»

Kompetencje w gospodarce (...)

Austrian water to połączenie austriackich przedsiębiorstw, funkcjonujących w sektorze wodnym oraz w gospodarce odpadami. Prowadzona przez nie działalność nie ogranicza się jedynie do zagadnień klasycznej kanalizacji i gospodarki odpadami, lecz traktuje je jako całość. Pozwala to sprostać wymogom Ramowej Dyrektywy Wodnej (m.in. sporządzenia planu gospodarowania wszystkimi wodami na obszarach dorzeczy) w celu wprowadzenia w życie planów zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych. (...)
»