Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Międzynarodowo - bezwykop(...)

Nowoczesne i przyjazne środowisku naturalnemu technologie bezwykopowe, związane z pokonywaniem naturalnych i sztucznych przeszkód terenowych, to temat, który od wielu lat jest przedmiotem zainteresowania naukowców i praktyków. To właśnie z ich inicjatywy w dniach 6-8 kwietnia br. w Cedzynie k. Kielc odbyła się już IV Ogólnopolska, a jednocześnie I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowe materiały, urządzenia i technologie bezwykopowe w wodociągach i kanalizacji&(...)
»

Innowacyjna technologia(...)

Co roku w Polsce wytwarzanych jest ok. 1 mln ton odpadów tworzyw sztucznych. Blisko 600 tys. ton to odpady tworzyw poliolefinowych. Nie podlegają one kompostowaniu na składowisku i przyczyniają się do szybszego zaśmiecania środowiska naturalnego przez postępujące wypełnianie składowisk. Prawo polskie zabrania unieszkodliwiania ich poprzez spalanie. (...)
»