Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Kary pieniężne za wadliwe(...)

Za niewłaściwe wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych grozi odpowiedzialność administracyjna w zakresie zniszczenia drzew, krzewów oraz terenów zieleni. W tym kontekście pojawia się też problem, jak prawidłowo przeprowadzać zabiegi pielęgnacyjne. Według wykładni prawa pielęgnacja ta obejmuje tylko koronę drzewa, pomijając przy tym jego pień oraz bryłę korzeniową.   Omawiając w artykule „Odpowiedzialność za pielęgnację” (&bdquo(...)
»

Informator(...)

  Łatwiej z dofinansowaniem Przedstawiciele WFOŚiGW w Katowicach i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali umowę o wspólne dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w woj. śląskim w latach 2011-2012. Dokument zakłada, że samorządy gminne, posiadające na swoim terenie zinwentaryzowane i objęte gminnym programem usuwania azbestu obiekty zawierające odpady azbestowe, mogą na ich likwidację(...)
»