Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

Odpowiedzialność za trans(...)

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na transportującego odpady karę pieniężną, jeżeli chociażby nieumyślnie nie realizował on przewozu ustaloną trasą przejazdu. W swym orzeczeniu WSA w Warszawie stwierdził, że tak stanowi przepis art. 33 ust. 3 pkt 1 Ustawy z 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Przepis ten nie z(...)
»

Malowniczy Żagań(...)

Żagań położony jest w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego, w dolinie środkowego Bobru – lewobrzeżnego dopływu Odry, na pograniczu Niziny Śląskiej i Gór Kocich. Dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna, połączenia autobusowe i kolejowe z wieloma miejscowościami w Polsce a także w Niemczech zwiększają jego atrakcyjność lokalizacyjną i inwestycyjną. Miasto posiada, bardzo bogatą, przeszło 800-letnią historię. Główną atrakcją turystyczną są liczne zabytki świadcząc(...)
»