Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

Pielęgnacja trawników w p(...)

Trawniki są najczęstszym elementem terenów zieleni miejskiej, wybieranym ze względu na swoje duże zdolności regeneracyjne i łatwą adaptację do trudnych warunków miejskich. Ważną cechą trawników jest ich estetyczny wygląd, o którym decyduje barwa powierzchni, jej gładkość i zwartość darni. Oprócz tak oczywistych zabiegów jak koszenie, podlewanie czy nawożenie istotny wpływ na stan trawnika ma wykonywanie aeracji, wertykulacji, piaskowania i wałowania. W miarę potrzeb(...)
»

Odpady laminatów poliestr(...)

Tworzywa termoutwardzalne, szczególnie laminaty poliestrowo-szklane, są materiałem, który długo uważany był za nie nadający się do ponownego zastosowania. Odpady tych laminatów kierowane są na ogół na wysypiska i z punktu widzenia zagrożenia dla środowiska naturalnego są one traktowane jako nieaktywne. Problemem jednak jest ich znaczna objętość, niezniszczalność, a także koszty składowania. Mimo wielu prób problem zagospodarowania odpadów z laminatów poliestrowo-szklanych nie zos(...)
»