Wszystkie artykuły w kategorii: "Stałe rubryki"

Polecane artykuły:

Sylwetka absolwenta i pro(...)

„Polska nauka jest niedoinwestowana, poziom dydaktyki i badań obniża się, programy nauczania są w porównaniu do europejskich przestarzałe, a jeszcze się je przycina, bo brakuje pieniędzy nawet na zwykłe zajęcia. Studenci uczą się w dużych, kilkudziesięcioosobowych grupach, stając się dla wykładowców anonimową masą. Nie ma mowy o indywidualnej pracy i rozw(...)
»

Strach pomyśleć!(...)

Aż strach pomyśleć, jak ukształtowałby się obraz naszej rodzimej gospodarki odpadami komunalnymi, gdyby nie wprowadzono prawnego obowiązku jej programowania. W grudniu ub.r. minął wyznaczony termin opracowania i uchwalenia powiatowych planów gospodarki odpadami, ale nie wszystkie powiaty zdążyły zmieścić się w wyznaczonym terminie. Gminy na opracowanie swoich planów mają czas do czerwca br. Jaka jest więc procedura rozpatrywania i wydawania zezwoleń na zbieranie, transport, unieszkodl(...)
»