Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse - zarządzanie"

Polecane artykuły:

Korozja magistrali wodoci(...)

Korozja wpływa na obiekty inżynierskie i wywołuje w nich różnorodne skutki. Mogą być one rozpatrywane i oceniane z punktu widzenia różnych dziedzin wiedzy. Przykładowo, w konstrukcji, którą jest rurociąg rozprowadzający wodę, korozja może wpływać na zmianę właściwości materiału rur, zmieniać parametry stanu granicznego nośności i użytkowalności konstrukcji oraz doprowadzić do zanieczyszczenia wody. Korozja wpływa na takie konstrukcje wieloaspektowo. Woda,(...)
»

Organizacje odzysku(...)

Organizacje odzysku zaczęły powstawać na początku 2002 r. mocą Ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (DzU z 22 czerwca 2001 r. nr 63, poz. 639). Przedsiębiorcy mogą zrealizować obowiązki wynikające z tej ustawy samodzielnie bądź przekazać je do wykonania organizacji odzysku, na której spoczywa zapewnienie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów (...)
»