Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

O „Ekolaurach&#8221(...)

W poprzednim wydaniu „Przeglądu Komunalnego” informowaliśmy o finale konkursu o „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii”. Czas na krótki opis nagrodzonych przedsięwzięć. Nagrodę w kategorii gospodarka wodno-ściekowa otrzymała firma EKOKLAR z Piły za „Typoszereg Reaktorów Biologicznych ELA”. Rozwiązanie to stosowane je(...)
»

Wzorowa prywatyzacja(...)

1 grudnia 2006 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się IV Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarki Odpadami. To ostatnie zgromadzenie sprawozdawczo-programowe w obecnej, czteroletniej kadencji. Przyszłoroczne obrady będą podsumowywać pierwszą kadencję i dokonają wyboru władz Izby (Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarządu). Tegoroczne Zgromadzenie poprzedzone było szerokimi konsultacjami i dyskusjami mającymi na celu uzgodnienie strategii działań na najbliższy rok. Towarzyszyło im spore zainter(...)
»