Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Problemy recyklingu(...)

Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Problemy recyklingu” jest pokłosiem zakończonego w 2007 r. cyklu konferencji „Problemy recyklingu i biopaliwa”, których inicjatorem był nieżyjący już prof. Cezary Ignacy Bocheński.   Tej wybitnej postaci poświęcono inauguracyjną konferencję, która zgodnie z założeniem organizatorów zapoczątkuje kolejne tego typu seminaria. Spotkanie zostało zorganizowane w dniach 5(...)
»

Brykietowanie(...)

– sposób na efektywne paliwo ze słomy Rozwój technik spalania słomy oraz uwarunkowania wynikające z podpisanych przez Polskę zobowiązań, przy ograniczonych możliwościach pozyskania odpadów drzewnych, zwiększają popyt na przetworzone paliwo ze słomy i innych roślin energetycznych. Pierwsze próby spalania słomy w celach energetycznych, podjęte w Polsce na szerszą skalę w połowie lat 90., szczególnie w dawnych województwach elbląskim i jeleniogórskim, spowodowały, że (...)
»