Wiele dróg do integracji planowania rozwoju

wydany w Przegląd Komunalny – 2018-6
  DRUKUJ

Do głównych filarów w zawodzie urbanisty należą wiedza o przestrzeni i zasadach jej gospodarowania, wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi dla planowania oraz umiejętności jego wdrażania w zintegrowanych formach, łączących planowanie przestrzenne ze społeczno-gospodarczym i szeroko rozumianą partycypacją społeczną.

W wielu publikacjach, środowiskowych dyskusjach i prowadzonych obserwacjach stanu gospodarowania przestrzenią w naszym kraju podkreśla się jego niepokojąco niską jakość i pogłębianie się urbanistycznego chaosu, którego nie można opanować przy pomocy narzędzi obecnie funkcjonującego systemu planowania rozwoju. Jednym z jego najpoważniejszych mankamentów jest niski stopień zintegrowania planowania przestrzennego ze społeczno-gospodarczym. Jednym ze skutków braku tej integracji jest przyjmowanie [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus