Zmiany systemowe budownictwa czynszowego

wydany w Przegląd Komunalny – 2018-6
  DRUKUJ

Budownictwo mieszkaniowe determinuje zrównoważony rozwój miast i gmin ze względu na współwystępowanie istotnych dla środowiska kwestii: rozwoju infrastruktury, szacunku dla społeczności i wspólnot lokalnych oraz dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym uwzględnianiu rachunku ekonomicznego.

Takie przedsięwzięcia wymagają interwencji państwa, szczególnie w obszarze wsparcia budownictwa mieszkaniowego kierowanego do osób o niskich i przeciętnych dochodach.
Systemowy charakter zmian legislacyjnych
Pakiet głównych działań i instrumentów polityki mieszkaniowej państwa zdefiniowany jest w Narodowym Programie Mieszkaniowym, przyjętym przez Radę Ministrów uchwałą nr 115/2016 z 27 września 2016 r. (zob. „Przegląd Komunalny” 1/2017). Program ten wskazuje cztery główne kier [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus