Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

O osadach w Grodzie Bachu(...)

„Woda – ścieki – odpady w środowisku” to tytuł cyklicznej konferencji naukowo-technicznej, organizowanej przez Uniwersytet Zielonogórski. Tegoroczna, dwunasta już edycja upłynęła pod hasłem „Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych”. W czterech sesjach zaprezentowano ponad 15 referatów, a oprócz tego kilkanaście wystąpień posterowych. W wykładzie dotyczącym wymagań stawianych oczyszczalniom pod k(...)
»

Partner prywatny wybuduje(...)

Wśród coraz liczniejszych projektów infrastrukturalnych, jakie wdrażane są w kraju w trybie koncesji lub partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), pojawiły się przedsięwzięcia drogowe. W centrum uwagi pozostają inwestycje zainicjowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Można do nich zaliczyć np. budowę i eksploatację odcinka autostrady A2, która obejmuje prace pomiędzy Świeckiem i Nowym Tomyślem na długości 106 km i łączy s(...)
»