Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Podważony sens lokalizacj(...)

Centrum sportowo-rekreacyjne w Lesznie W każdym mieście występują tereny wypoczynkowe, których jakość zagospodarowania jest zazwyczaj adekwatna do jego rangi administracyjnej. W ośrodkach gminnych możliwości rekreacji ograniczają się do korzystania z miejscowych parków i boisk, podczas gdy w stolicach województw i coraz częściej również w siedzibach władz powiatowych przygotowuje się duże projekty architektoniczno-urbanistyczne, mające na celu wszechstronne zaspokajanie potrzeb w(...)
»

Recykling aluminium – ogn(...)

Obecnie największe znaczenie w branży metali nieżelaznych ma aluminium, które wykorzystywane jest praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia. Gwałtowny wzrost popularności tego surowca spowodował, że roczna wielkość jego produkcji okazuje się większa od produkcji wszystkich pozostałych metali nieżelaznych razem wziętych. Rozwój recyklingu metali nieżelaznych w Polsce jest nieunikniony, na co wpływ mają: rosnące ceny surowców naturalnych, których ś(...)
»