Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Wątpliwości i dyskusje(...)

Od 1 stycznia br. obowiązuje nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe przepisy mają na celu dostosowanie polskiego systemu gospodarki odpadami do założeń unijnych, ze szczególnym naciskiem na osiągnięcie określonych w dyrektywach poziomów odzysku i recyklingu. Znowelizowana ustawa ma doprowadzić do maksymalnego ograniczenia negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko, w pierwszej kolejności dzięki eliminacji „szarej s(...)
»

Sprzęt na pięć: rębaki, o(...)

Agrex-Eco Sp. z o.o. ul. Puławska 469 02-844 Warszawa tel. 22 644 03 05 info@agrex-eco.pl www.agrex-eco.pl Agrex-Eco oferuje mobilne rębako-rozdrabniacze produkcji TS Industrie (Francja/Niemcy), nagrodzone Złotym Medalem na targach POL-ECO-SYSTEM za innowacyjność, wysoką jakość i dbałość o ochronę środowiska. Do najpopularn(...)
»