Wszystkie artykuły w kategorii: "Stałe rubryki"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Z dnia na dzień moja skrzynka mailowa coraz bardziej wypełnia się informacjami na temat różnorodnych inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju, podejmowanych przez rozmaite przedsiębiorstwa. Jeszcze nie tak dawno na adres redakcji przychodziło kilka takich wiadomości dziennie, a teraz – kilkanaście. Bardzo mnie to cieszy, gdyż oznacza to, że firmy są coraz bardziej świadome swego wpływu na środowisko i podejmują coraz większy wysiłek, by go niwelować. Nie zapominają tak(...)
»

Skutki prawne ustalenia l(...)

Artykuł zawiera omówienie obowiązków organu administracji publicznej w postępowaniu w przedmiocie ustalenia linii brzegu. Komentarz do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 27 września 2013 r. II SA/Kr 353/131. Orzeczenie Ustalenie linii brzegu wiąże się z ograniczeniem prawa własności, gdyż zgodnie z art. 17 ust. 1 p.w., jeśli śródlądowa woda powierzchniowa płynąca lub wody morza terytorialnego (...)
»