Wszystkie artykuły w kategorii: "Stałe rubryki"

Polecane artykuły:

Dla czystej wody(...)

Pod koniec maja uruchomiono oczyszczalnię ścieków w Pankach. Trwającą dwa lata inwestycję prowadził Związek Międzygminny Panki – Przystajń ds. Ochrony Wód. Inwestycja wyniosła ok. 3,8 mln. zł, które pochodziły ze środków własnych obu gmin tworzących związek, z funduszy Banku Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Obok oczyszczalni zbudowano także drogę dojazdową i kanał tranzytowy. Sam obiekt składa się z pompowni ścieków surowyc(...)
»

Wyzwania polskiego sektor(...)

Polska jest krajem, w którym występuje deficyt wody, a sytuację dodatkowo pogarsza fakt, że nasze zasoby cechują się dużą zmiennością sezonową i nierównomiernością rozmieszczenia terytorialnego. Wspomniane zasoby są niskie i wynoszą zaledwie ok. 1500 m3/rok/mieszkańca, co stanowi zaledwie ok. 36% średniej europejskiej. Ponadto stan ekologiczny naszych największych rzek – Odry i Wisły, które są źródłem wody do picia dla wielu mieszkańców Polski – na przew(...)
»