Wszystkie artykuły w kategorii: "Stałe rubryki"

Polecane artykuły:

Globalnie o ekologii(...)

Od 23 do 27 września br. w Kolonii odbędą się Globalne Targi Ochrony Środowiska ENTSORGA. Organizatorzy przewidują, że będzie to wiodąca w skali międzynarodowej impreza branżowa. Szacuje się, że na targach zaprezentuje swoją ofertę ok. tysiąc przedsiębiorstw z 35 państw. Targi mają objąć całą dziedzinę ochrony środowiska, od profilaktyki do usuwania szkód. Organizatorzy liczą, że właśnie pełne ujęcie zagadnienia zaowocuje konkretnymi działaniami i efektami dla środowiska naturalnego. (...)
»

Trudno o jednolite stanow(...)

Z dr inż. Beatą B. Kłopotek, dyrektorem Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska, rozmawia Renata Drzażdżyńska Na jakim etapie są prace związane z nowelizacją ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, a także ustawy o obowiązkach przedsiębiorców? Na prace legislacyjne należałoby spojrzeć w szerszym kontekście, tj. w odniesieniu do realizacji zadań zawartych w „Krajowym planie gospodarki odpadami 2010” („Kpgo 2010”)(...)
»