Wszystkie artykuły w kategorii: "Mieszkalnictwo"

Polecane artykuły:

Regulator nie tylko w wod(...)

Od 12 grudnia 2017 r. zacznie funkcjonować organ regulacyjny dla sektora wodociągowo-kanalizacyjnego. Nowy regulator zajmie się m.in. zatwierdzaniem taryf, opiniowaniem projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a także rozstrzyganiem sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług. Pojawia się jednak pytanie, czy organ regulacyjny pojawi się także w sektorze odpadowym? 27 października 2017 r. Sejm przyjął ustawę(...)
»

Rdest ostrokończysty - Un(...)

Grunty bezglebowe można spotkać wszędzie tam, gdzie rabunkowa gospodarka człowieka wywarła piętno na przyrodzie. Wierzchnia warstwa litosfery, bogata w próchnicę, jest magazynem żywności, wody i ciepła dla roślin uprawnych. Gwarantuje ona stabilne jakościowo i ilościowo plony. Produkcja polowa nastawiona tylko na zysk może doprowadzić do degradacji gleby, a w skrajnych przypadkach do jej dewastacji. Następstwem takiego postępowania jest ograniczenie zasobów powi(...)
»