Wszystkie artykuły w kategorii: "Mieszkalnictwo"

Polecane artykuły:

Edukacja ekologiczna w Au(...)

Edukacja ekologiczna jest priorytetem instrukcyjnym, co oznacza, że zadania związane z edukacją i kształceniem nie mogą i nie powinny być wypełniane w ramach realizacji kilku programów, a raczej powinny być realizowane w ramach współpracy dydaktycznej części lub wszystkich celów instrukcyjnych. W 1985 r. opublikowano dekret konstytucyjny „Edukacja ekologiczna w szkołach” (wydano go później po r(...)
»

Recykling opakowań szklan(...)

Opakowania szklane w 2002 r. stanowiły ok. 26% ogólnej masy opakowań (razem wprowadzono prawie 2,5 mln ton). Jeżeli chodzi o masę poddaną recyklingowi, opakowania szklane nie wypadają tak imponująco jak pozostałe grupy materiałowe – 15% wobec np. ponad 44% opakowań papierowych. W 2002 r. nie był to jednak wynik zły, ponieważ o 2% przekroczony został wymagany na ten rok poziom recyklingu. O ile w 2002 r. poziom zbiórki opakowań szklanych był wystarczający do zrealizowania celu, o tyle na(...)
»