Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Wciąż wiele do zrobienia(...)

Z Klarą Ramm-Szatkiewicz, dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej oraz przedstawicielem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w EUREAU, rozmawia Anna Lembicz. Podczas tegorocznego Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska Envicon w swoim wykładzie inauguracyjnym prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki porównał ostatnie 25 lat w branży wodno-ściekowej do elektryfikacji kraju po II wojnie światowej, wskazując na n(...)
»

Tworzywa w obiegu zamknię(...)

Trwają publiczne konsultacje propozycji Komisji Europejsiej w sprawie nowego pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym. Stanowisko w tej sprawie zajęli producenci tworzyw sztucznych, ktorych rekomendacje w tym zakresie publikuje PlasticsEurope. Podstawowym warunkiem umożliwiającym poprawę efektywności wykorzystania zasobów w Europie jest ustanowienie do 2025 r. zakazu składowania dla nadających się do recyklingu i odzysku odpadów pokonsume(...)
»