Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

EEN – europejska sieć dla(...)

Przepisy dotyczące ograniczania emisji gazów cieplarnianych, użytkowania surowców odnawialnych oraz inne regulacje prawne i dyrektywy związane z ochroną środowiska zmuszają europejskich przedsiębiorców do poszukiwania nowych technologii produkcji, które pozwolą im na spełnienie rosnących wymagań. Inwestycje związane z ochroną środowiska oraz racjonalnym wykorzystaniem zasobów wynikają również z coraz większej świadomości konsument&oac(...)
»

Letnia wrzawa cd.(...)

W projekcie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 10 czerwca 2009 r. nie załączono na stronie Ministerstwa Środowiska uwag po konsultacjach społecznych. Nie pokazano również tych z poszczególnych ministerstw, wynikających z konsultacji międzyresortowych. Błędna polityka prowadzona przez Departament Gospodarki Odpadami doprowadziła do uszczuplenia budżetu, narażając tym samym Skarb Państwa na wielomilionowe straty (np. na likwidację instala(...)
»