Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Koncepcja na jeden akt(...)

Już w grudniu zeszłego roku minister środowiska Czesław Śleziak (wówczas jeszcze jako podsekretarz stanu) informował w Sejmie, że zostały zapoczątkowane prace nad jedną ustawą odpadową, która zbierałaby wszystkie przepisy z tego obszaru. Obecnie Ministerstwo Środowiska ogłosiło wynik przetargu, w którym przedmiotem zamówienia było „Opracowanie koncepcji ustawy o odpadach, obejmującej całą problematykę gospodarki odpadami”. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wielkopol(...)
»

Dziekie życie w parkach m(...)

W ostatnich dziesięcioleciach wzrosła intensywność gospodarki ogrodniczej w parkach miejskich Warszawy i dokonywane są m.in. gruntowne ich rewaloryzacje. Działania te zwykle powodują znaczne i trwałe zubożenie przyrody ożywionej, a więc tzw. dzikiego życia w parkach. Popularny termin „dzikie życie” odpowiada w uproszczeniu „przyrodzie ożywionej” z jej trzema królestwami organizmów wielokomórkowych: grzybów, roślin i zwierząt. Różnorodne „mikroby” też są żywym i ważn(...)
»