Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo - komunikacja"

Polecane artykuły:

Zarządzanie reklamami w m(...)

Jednym z istotniejszych wyzwań polskich miast – zwłaszcza tych, które aspirują do miana miasta inteligentnych – jest zrównoważone zarządzanie krajobrazem i przestrzenią. Te elementy środowiska mają duży wpływ na jakość życia mieszkańców oraz w znacznym stopniu decydują o charakterze miasta. Pierwsze polskie miasta uchwaliły już uchwały krajobrazowe, kolejne kilkadziesiąt nad nimi pracuje. Wyzwaniem kolejnych miesięcy będzie efektywna obsługa deklaracji reklamowych o(...)
»

Tylko biopaliwa płynne(...)

Z Tadeuszem Zakrzewskim, prezesem Krajowej Izby Biopaliw, rozmawia Urszula Wojciechowska Jaka jest forma prawna działalności Krajowej Izby Biopaliw, co będzie ją odróżniać od istniejącego już Międzynarodowego Towarzystwa Biopaliw? Jesteśmy stowarzyszeniem, ale przede wszystkim jesteśmy organizacją branżową zrzeszającą firmy uczestniczące w tworzeniu nowej gałęzi przemy(...)
»