Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Zjazd nad Popradem(...)

Zjazdy Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast od 14 lat są okazją do spotkań szefów firm zajmujących się oczyszczaniem i gospodarką odpadami, firm produkujących sprzęt i urządzenia komunalne, a także podmiotów pracujących na rzecz gospodarki komunalnej. Sprzyjają one wymianie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem zakładów komunalnych, nowych technologii oraz trendów w gospodarce odpadami. Blisko trzystu prezesów i dyrektorów firm komunalnych z całej Polski przy(...)
»

Gra o przestrzeń(...)

Analizując różne zagadnienia związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, można dojść do wniosku, że praktycznie w każdym obszarze można zdiagnozować mniej lub bardziej istotne problemy i dylematy. Odnoszą się one nie tylko do samego sposobu wykładni konkretnych przepisów, ale również do celowości konkretnych rozwiązań. Z uwagi na powyższe w pewnych sytuacjach celowe wydaje się nieco odmienne spojrzenie na system planowania przestrzennego. Stosując t(...)
»