Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Intensyfikować krajowy pr(...)

Społeczność międzynarodowa w coraz większym stopniu zwraca się ku energii odnawialnej, która w niedalekiej przyszłości może mieć podstawowe znaczenie w zapewnieniu potrzeb energetycznych w skali globalnej. Świadczą o tym, formułowane na szczeblach krajowych i międzynarodowych, ambitne cele dotyczące udziału energii ze źródeł odnawialnych, nowe możliwości techniczne w tym zakresie i analizy ekonomiczne, wskazujące, że koszty wytwarzania tego rodzaju energii nie muszą być d(...)
»

Leasing a kredyt(...)

Inwestycje prowadzone przez spółki komunalne lub JST mogą być finansowane ze środków własnych lub obcych. Warto więc porównać kredyt i leasing jako zewnętrzne źródła finansowania, choć trzeba podkreślić, że na pytanie, która z tych form jest korzystniejsza, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każda ma swoje wady i zalety, a przed wyborem najlepszej dla danego podmiotu formy finansowania należy wziąć pod uwagę kilka istotnych różnic między leasingiem i(...)
»