Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Problemy rozwoju zrównowa(...)

Koniecznością polskiej rzeczywistości gospodarczej i szansą wyjścia z opóźnienia cywilizacyjnego jest priorytet efektywności działań przed ich równością. Istnieje więc potrzeba akceptowania naturalnych dla gospodarki rynkowej tendencji do polaryzacji przestrzennej rozwoju jako najkrótszej drogi do uzyskania efektywności przez koncentrację aktywności społeczno-gospodarczej w miejscach najkorzystniejszych dla kapitału. Akceptacja priorytetu efektywności nie(...)
»

Przede wszystkim edukacja(...)

Redakcja „Przeglądu Komunalnego”, ogólnopolskiego miesięcznika poświęconego gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, chcąc wspomóc działania gmin w prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów i ich recykling, wyszła z pomysłem zorganizowania Konkursu, popierającego selektywną zbiórkę surowców wtórnych. Konkurs &#82(...)
»