Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Normatywy jakości wody do(...)

Jerzy Zerbe, Jerzy Siepak W 1998 r. ukazała się Dyrektywa UE określająca wymaganą jakość wody spożywanej przez ludzi1, 2. Stała się ona inspiracją do opracowania aktualnie obowiązujących przepisów polskich2, które weszły w życie we wrześniu 2000 r. Zarówno w Dyrektywie, jak i w przepisach polskich, określono warunki bakteriologiczne, fizyczno-chemiczne i organoleptyczne, jakim powinna odpowiadać woda do picia. W stosunku do wcześniejszych wym(...)
»

Ekofobie(...)

Olgierd Wieczorek Co Państwo sądzą o ekologii? Pytam, ponieważ są ludzie, którzy słowa ekologia nie lubią. Nie lubią dlatego, że w naszym kraju ich zdaniem, jest ono puste i nic nie znaczy. Rozumiem tę frustrację. Trudno bowiem reagować inaczej na liczne jeszcze przykłady mętnych deklaracji i planów różnych, mniej lub bardziej ważnych, instancji obiecujących „złote góry”, bądź rozkładających bezradnie ręce wobec braku jakichkolwiek pomysłów. Z dr(...)
»