Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Ochrona wód w Polsce w 20(...)

Do powrotu na łono europejskiej rodziny pozostało nam kilkanaście miesięcy. Porozumienie negocjacyjne podpisane 13 grudnia ubiegłego roku jasno określiło plusy i minusy naszych przygotowań. Po raz kolejny problem gospodarki ściekowej okazuje się najbardziej newralgiczny. Ktoś powiedział, że anomalie pogodowe w Polsce stają się normą. Powodzie stuletnie co kilka lat i trąby powietrzne nie powinny już budzić zdziwienia. Jest to tylko wygodne usprawiedliwienie indolencji grzechu z(...)
»

Problem bezdomności zwier(...)

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, obowiązek zadbania o zwierzęta bezdomne spoczywa na gminach. W przepisach nie sprecyzowano jednak ram finansowania ani sposobów postępowania dla gminy, a urzędy gmin twierdzą, że w ich budżetach nie ma miejsca na finansowanie takiej pomocy. Poznań jako wielka aglomeracja miejska boryka się z problemem bezdomnych kotów i psów, z których jednak tylko pewna trafia do schroniska. Stan aktualny Schronisko miejskie zajmuje obsza(...)
»