Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Obszary specjalne Cz. I(...)

Przystępując do omawiania instrumentów prawnych ochrony krajobrazu w prawie polskim, przede wszystkim należy wprowadzić rozróżnienie między ochroną krajobrazu (walorów krajobrazowych) na obszarach specjalnych i poza nimi. Wprawdzie krajobraz jest przedmiotem ochrony prawnej niezależnie od tego, czy mamy na uwadze obszary specjalne, czy inne tereny, ale w istocie różnica jest zasadnicza. W doktrynie prawniczej przez obszar specjalny rozumie się najczęściej określoną (...)
»

Lato pełne wyzwań(...)

Gdy rozpoczynał się czas wakacji i urlopów, w biurze Izby zastanawialiśmy się, czy w tym roku będzie spokojniej. Każdy z nas ma w pamięci niezwykle pracowite letnie miesiące ubiegłego roku z ustawą Prawo wodne i pracami nad ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Gdy wydawałoby się, że prawne tornado za nami, w czerwcu 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono kolejną już wersję nowelizacji ustawy Prawo wodne. Mimo że projekt nie podlegał (...)
»