Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Dobre planowanie oznacza(...)

Na szczeblu krajowym trwają prace weryfikacyjne nad V Aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Już wstępne oceny wykazały bardzo duży problem ze zrozumieniem przez gminy istoty Programu oraz właściwego planowania rozwoju sieci kanalizacyjnych w zależności od warunków topograficznych i wymogów środowiskowych. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych w wytycznych wyraźnie wskazał, że głównym dokumentem przygotowującym i(...)
»

Mała retencja wodna - zag(...)

Krzysztof Nyc Jednym ze sposobów zwiększania możliwości korzystania z naturalnych zasobów wodnych odpływających korytami rzek jest magazynowanie jej w dużych i małych zbiornikach retencyjnych. Przeciętnie w ciągu roku z obszaru kraju korytami rzek odpływa 58,6 mld m³ wody. W latach mokrych odpływ ten może osiągnąć wartość ok. 90 mld m³. Nadwyżki wody występujące w latach mokrych mogą być zretencjonowane w zbiornikach wodnych z przeznaczeniem do wykorzystania w (...)
»