Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Efektywne zarządzanie ene(...)

Wykorzystywanie nowych instrumentów efektywności energetycznej w przemyśle, funkcjonowanie systemu „białych certyfikatów”, a także wdrażanie usług energetycznych w systemie ESCO to główne tematy poruszone podczas konferencji z cyklu „Efektywność energetyczna – niższe koszty energii w przemyśle”. Spotkanie już po raz szósty zostało zorganizowane przez Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE) wspólnie z Ministe(...)
»

Wdrażanie programu Innowa(...)

Program rozwoju biogazowni rolniczych do 2020 r. IERE został przygotowany i poddany konsultacjom międzyresortowym i społecznym. Głównym jego przesłaniem jest potrzeba zdynamizowania rozwoju sektora biogazu w Polsce poprzez likwidację istniejących przeszkód i barier. Wdrożenie programu zainicjowane zostało już w ustawie zmieniającej ustawę Prawo energetyczne (nPe), gdzie wprowadzono wiele zmian w zakresie systemów wsparcia.   (...)
»