Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Luka w prawie?(...)

Termin „niska emisja”, mimo że jest powszechnie używany w dyskusji na temat jakości powietrza, nie jest zdefiniowany ani w unijnym, ani w polskim prawie środowiskowym. Nie oznacza to jednak, że za zanieczyszczanie w ten sposób atmosfery nie ponosi się żadnej odpowiedzialności. W niektórych aktach prawnych pojawia się, co prawda, pojęcie „niska emisja”, ale odnosi się ono nie tyle do źródła emisji, ile do jej jakości – np. niska emisja CO2, pojazdy o nisk(...)
»

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Czysta woda dla lublinian Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” wkracza w kolejną fazę realizacji. Podpisano umowę na wykonanie kontraktu 11B, obejmującego modernizację stacji wodociągowej Zemborzycka. Na podstawie postępowania przetargowego wykonawcą tego zadania zostało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Energopol-Lublin. Ze względu na zły stan techniczny konieczna jest pr(...)
»