Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Zespół kogeneracyjny w oc(...)

Istotą skojarzonego wytwarzania energii jest możliwość równoczesnego uzyskania energii elektrycznej i cieplnej bez marnowania blisko 50% energii pierwotnej (w porównaniu do produkcji rozdzielnej). Ponadto dochodzi do znaczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Energetyczne wykorzystanie biogazu obejmuje zarówno produkcję energii elektrycznej, jak i użycie ciepła odpadowego wytwarzanego przez agregat prądotwórczy. Takie podejście moż(...)
»

Zdezintegrowane zarządzan(...)

Ustalany w planach zagospodarowania przestrzennego plan dróg i ulic w dużym stopniu determinuje strukturę, a w szczególności trasy układanych w przekroju ulicy podziemnych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych oraz kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Sieci tych przewodów obsługują te same usytuowane przy ulicy nieruchomości. Aby określić ich zdolności do dostarczania odpowiedniej ilości mediów, a (...)
»