Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"


 1. Smog – problem nie tylko współczesny Czytaj

   Marek Skowron


 2. Niskoemisyjne paliwo sposobem na smog (część I) Czytaj

   Jacek Żeliński

   Katarzyna Matuszek

   Piotr Hrycko

   Aleksander Sobolewski

   Jolanta Telenga-Kopyczyńska


 3. Przekroczenie norm nie tylko na zewnątrz Czytaj

   Tadeusz Kopta


Polecane artykuły:

Negocjacje cen 2008(...)

W Poznaniu 24 października 2007 r. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych zainaugurowało negocjacje cen praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł na 2008 r. Jest to kontynuacja akcji rozpoczętej w 2006 r. Polega ona na wspólnym występowaniu na rynku grupy elektrowni skupionych w ramach TR MEW. Wspólne prowadzenie negocjacji sprawia, że współpracą z taką grupą zaintereso(...)
»

Analiza wielokryterialna (...)

Zbigniew Grabowski, Agnieszka Generowicz Podjęty temat ma na celu próbę przedstawienia trudności i złożoności problemów branych pod uwagę w projektowaniu i wdrażaniu systemu gospodarki odpadami w dowolnie wybranym regionie. Rozwiązanie tych problemów należy rozumieć nie tylko jako wybór najkorzystniejszego wariantu systemu technicznego, ale również jako pogodzenie konfliktu ekologiczno-społecznego, związanego ściśle z inwestycjami w gospodarce odpadami. System(...)
»