Wszystkie artykuły w kategorii: "Mieszkalnictwo"

Polecane artykuły:

Skuteczność ogrzewania po(...)

  Idea wykorzystania energii słońca do suszenia osadów ściekowych zrodziła się już prawie 20 lat temu jako odpowiedź na coraz większą potrzebę redukcji masy i objętości tych odpadów. Suszenie osadów w suszarniach wysokotemperaturowych jest kosztowne nie tylko z uwagi na zużycie energii, lecz także ze względu wysokie wydatki na obsługę, serwisowanie i remonty.   Wielkie aglomeracje miejskie nie mają wyboru. Pozo(...)
»

Wodociągowcy w sercu Pusz(...)

Prawie 200 wodociągowców z całej Polski spotkało się w styczniu w Białowieży na XVI Regionalnej Konferencji Wodociągowej. W klimatycznym hotelu „Żubrówka” rozmawiano o prawnych i praktycznych aspektach zarządzania gospodarką wodno-ściekową. Nie zabrakło też okazji do integracji przedstawicieli branży.  Trzydniowe spotkanie w zimowej scenerii co roku przyciąga do serca Puszczy Białowieskiej rzesze wodociągowców. Jest okazją do pogłębienia wiedzy i wymiany doświa(...)
»