Jak działa bydgoski system ITS?

wydany w Przegląd Komunalny – 2018-3
  DRUKUJ

Jak działa bydgoski system ITS?

Polskie miasta zmieniają swoje oblicze. Inteligentne rozwiązania pojawiają się w wielu sferach życia mieszkańców – m.in. w transporcie i komunikacji publicznej. W ten trend wpisuje się też Bydgoszcz, która wdrożyła Inteligentne Systemy Transportowe – największy ze swych projektów smart.

System ITS (ang. Intelligent Transportation Systems) to projekt telematyczny, który pozyskuje dane z drogowych urządzeń pomiarowych i pojazdów transportu publicznego, a następnie przetwarza je w Centrum Sterowania Ruchem. Ponadto optymalizuje prace sterowników sygnalizacji świetlnych, ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów dla tramwajów, i udostępnia użytkownikom dróg aktualne informacje, np. na tablicach zmiennej treści (VMS) (rys. 1 i 2) czy na tablicach dynamiczn [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus