Współdziałanie w recyklingu przestrzeni

wydany w Przegląd Komunalny – 2018-3
  DRUKUJ

Współdziałanie w recyklingu przestrzeni

Zaangażowanie społeczności lokalnej w debatę nad sposobami zagospodarowania ważnych dla nich przestrzeni staje się coraz częstsze. Przykładem są konsultacje dotyczące planowanej budowy gazociągu wzdłuż Kanału Żerańskiego. Od dłuższego czasu inwestycja angażuje okolicznych mieszkańców zaniepokojonych perspektywą wycinki tysięcy drzew.

Przemiana sposobu użytkowania terenu jest procesem, który może przebiegać harmonijnie, zgodnie z dynamiką wielu różnorodnych okoliczności, jeśli uwzględni interesy wszystkich zainteresowanych stron. Każda z nich może mieć zupełnie inne oczekiwania dotyczące wykorzystania terenu, które należy dobrze poznać na etapie przygotowania inwestycji, gdyż w przeciwnym razie łatwo można je naruszyć. Poznanie i zrozumienie ró [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus