Ograniczenie masy składowanych odpadów ulegających biodegradacji

wydany w Przegląd Komunalny – 2018-3
  DRUKUJ

Od dawna wyczekiwane przez samorządowców i przedsiębiorców Rozporządzenie Ministra Środowiska z 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji weszło w życie z 31 grudnia 2017 r. Co w nim zawarto?

W poprzednio obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (DzU z 2012 r. poz. 676) szczególnie krytykowano sposób wyliczania ilości odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. na obszarze gminy. Poszkodowane wówczas były samorządy, w których liczba mieszkańców zwiększała się (z dodatnim saldem migracji). Często dobrze rozwijająca się gmina nie [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus