Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Uzupełnianie dokumentów i(...)

Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość uzupełnienia dokumentów i oświadczeń po złożeniu oferty przez wykonawców. Zasady w tym zakresie uległy jednak modyfikacji po wejściu w życie nowelizacji z 7 kwietnia 2006 r. Niestety, przysparzają one problemów nie tylko wykonawcom, ale także zamawiającym. Według art. 26 ust. 3 ustawy, zamawiający wzywa wykonawców, którzy nie złożyli w terminie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub k(...)
»

Zielone światło dla OZE w(...)

10 marca br. w Poznaniu odbyło się spotkanie dyskusyjne na temat „Inteligentne gospodarowanie energią w regionie”, zorganizowane przez Klub „Rzeczpospolitej” oraz Krajową Agencję Poszanowania Energii w ramach ogólnopolskiej kampanii „Autobus Energetyczny”. Z ramienia KAPE w spotkaniu uczestniczył jej prezes prof. Tadeusz Skoczkowski. Władze regionalne reprezentowali dyrektorzy Urzędu Marszałkowskiego woj. wielkopolskiego: Andrzej Bobrowski z Depart(...)
»