Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Kto pyta nie błądzi(...)

W bieżącym „Kto pyta nie błądzi” szereg kolejnych pytań i odpowiedzi związanych z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Na pytania czekamy w redakcji, można je także zgłaszać na stronie Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich (www.forum-wodociagi.pl). Kto ponosi koszty zakupu wodomierza głównego? Czy obowiązek zamontowania i utrzymania wodomierza obejmuje(...)
»

Nowości(...)

Sportowy trawnik Firma Agrecol wprowadziła do swojej oferty specjalistyczną mieszankę wysoce odpornych nasion traw. Produkt jest szczególnie polecany do tworzenia wytrzymałych muraw na boiskach sportowych. Może być także stosowany na obszarach intensywnie eksploatowanych – głównie terenach rekreacyjnych oraz placach zabaw. Odpowiednio dobrane nasiona utworzą gęstą, ciemnozieloną powierzchnię, charakteryzującą się nie tylko atrakcyjnym wyglądem, ale tak(...)
»