Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Rtęć w środowisku przyrod(...)

Znaczenie rtęci jako substancji skażającej środowisko naturalne wynika ze specyficznej natury tego metalu, zdeterminowanej mnogością źródeł zanieczyszczenia, lotnością, ruchliwością, trwałością i dużą toksycznością jej poszczególnych form chemicznych – głównie metylortęci i rtęci pierwiastkowej. Toksyczny wpływ na organizmy żywe Zdolność metylortęci do bioakumulacji i biomagnifikacji w organizmach żywych (szczególnie w rybach i morskich ssakach) do poziomów tysią(...)
»

Inwestycje(...)

RIPOK w Dzierżysławiu W Dzierżysławiu (woj. opolskie) 28 lutego br. została otwarta regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), która będzie obsługiwać cały południowo-wschodni region gospodarki odpadami w województwie. Zamieszkuje go ok. 300 tys. mieszkańców, wytwarzających ok. 90 tys. ton odpadów rocznie. Instalacja została przystosowana do mechanicznego przetwarzania łącznie maks. 120 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych wraz z frakcjami (...)
»