Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Spółki in house w ocenie (...)

W ciągu ostatniego pięciolecia Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła trzy kompleksowe kontrole funkcjonowania jednoosobowych spółek skarbu gminy – w 2010 r. na Dolnym Śląsku, w 2014 r. – w Łódzkiem oraz w 2015 r. bez koncentracji terytorialnej. Co z nich wynika? Wnioski przytaczamy poniżej – oczywiście, tylko w wersji skróconej, a związek z ideą in house jest odwrotnie proporcjonalny. Ułożone na osi czasowej pokazują pogłębianie się patolo(...)
»

Procedura wyboru partnera(...)

Przedsięwzięcia publiczno-prywatne Mimo że ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym obowiązuje już od ponad roku, jest ona bardzo rzadko wykorzystywana w praktyce. Dlatego Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt jej nowelizacji. Jedna z podstawowych zmian ma dotyczyć przygotowania przedsięwzięcia prywatno-publicznego. Obecnie podmiot publiczny przed podjęciem decyzji o realizacji określonego przedsięwzięcia w ramach PPP zobowiązany jest do wykonania analizy w celu (...)
»