Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Pytania bez odpowiedzi(...)

Nasza spółka od 1997 r. eksploatuje kompostownię typu Herhof z jednym bioreaktorem. Decyzja o wyborze tej technologii, podjęta w 1995 r., była trudna, gdyż warunkowała ją lokalizacja kompostowni (bliskość zabudowy domów jednorodzinnych). Chcieliśmy także wybrać technologię zapewniającą uzyskanie dobrej jakości kompostu. Artykuł Pana Jerzego Gościńskiego w „Przeglądzie Komunalnym” 4/2009 pt. „Maszyny w kompostowni – systemy napowietrzania”,(...)
»

List otwarty do Premiera(...)

Koalicja na Rzecz Biopaliw (KnRB), stanowiąca pełną reprezentację najważniejszych organizacji branżowych zajmujących się problematyką biopaliw ciekłych, zwraca się do Pana Premiera z informacją, iż po raz kolejny działalność PKN Orlen, poprzez wykorzystanie pozycji dominującej na rynku producentów paliw, narusza zasady równouprawnienia w kontaktach handlowych oraz zagraża stabilnemu funkcjonowaniu całego łańcucha producentów biokomponentów. (...)
»