Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

W pościgu za „uciekającym(...)

W efekcie restrykcyjnej polityki klimatyczno-energetycznej istnieje realne zagrożenie wystąpienia w Polsce zjawiska carbon leakage, czyli emigracji najbardziej emisyjnych i energochłonnych przemysłów do krajów, nieobjętych unijnymi regulacjami. Zjawisko carbon leakage („ucieczka emisji”) rozumiane jako zwiększenie emisji gazów cieplarnianych w krajach trzecich, w których przemysł nie jest poddany ograniczeniom w tym zakres(...)
»

Ryzyko inwestycyjne w bra(...)

W ramach Zintegrowanych Programów Operacyjnych Rozwoju Regionalnego działają Panele Ekspertów, których zadaniem jest ocena przedsięwzięć inwestycyjnych (PI) dotyczących m.in. branży szeroko pojętej gospodarki wodno - ściekowej. Beneficjentami projektów inwestycyjnych są z reguły jednostki administracji państwowej – gminy. Oceny PI dokonuje się w oparciu o następujące kryteria: wpływ na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze ochrony środowiska, komplementarność z innym(...)
»