Wszystkie artykuły w kategorii: "Komunikacja społeczna"

Polecane artykuły:

Konkurs Ministra Środowis(...)

Tytuł „Lidera Polskiej Ekologii”, nadawany przez Ministra Środowiska, jest uhonorowaniem tych wszystkich, którzy poprzez działania na rzecz zachowania i poprawy stanu środowiska naszego kraju poprawiają jakość życia jego mieszkańców. Laur ten jest podziękowaniem za inicjatywy mające swój wymierny efekt w skali zarówno lokalnej, jak i globalnej. Od 14 lat Minister Środowiska wybiera „Liderów Polskiej Ekologii” spośr&oa(...)
»

Zawód: konserwator zabytk(...)

Jednym z największych wyzwań współczesnej architektury krajobrazu staje się skuteczna ochrona i konserwacja zabytkowej zieleni przy znaczącym braku odpowiednio przygotowanych specjalistów. Zgodnie z treścią raportu Narodowego Instytutu Dziedzictwa o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce w 2017 r. liczba założeń zieleni wpisanych do rejestru wynosiła 7449. Stanowią one 10,51% całego rejestru zabytków nieruchomych. Większość z nich to parki i ogrody rezyden(...)
»