Wszystkie artykuły w kategorii: "Komunikacja społeczna"

Polecane artykuły:

Przegląd prasy(...)

Wymiarowanie norm We wprowadzonej normie europejskiej PN-EN 752-1-4 zaznaczono, iż „przeciążenie w systemach kanalizacyjnych jest niepożądane”. Zgodnie z zasadą projektowania przekrojów kanałów sanitarnych w Polsce, może ono prowadzić do niedowymiarowania średnic kanałów (dotyczy to zwłaszcza rezerwy bezpieczeństwa przepustowości). Rezerwa ta powinna być wyznaczona po określeniu miarodajnego odpływu (łącznie ze ścieków, wód przypadkowych i dopływu wód deszczowych). Wtedy t(...)
»

W sieci prawa(...)

Ignorantia iuris nocet („nieznajomość prawa szkodzi”) to jedna z podstawowych zasad prawa, zgodnie z którą sprawca czynu zabronionego nie może zasłaniać się nieznajomością przepisów. Reguła ta nie jest obca pracownikom przedsiębiorstw wodociagowo-kanalizacyjnych, którzy w celu rozwiania wątpliwości natury prawnej w licznym gronie pojawili się na ostatnim w 2008 r. spotkaniu Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich we Wrześni. Podc(...)
»