Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Reklama

Polecane artykuły:

Pozorowane działania ochr(...)

Jedną z ustawowych zasad planowania przestrzennego jest ochrona walorów krajobrazowych, krajobrazu kulturowego i dziedzictwa kulturowego. Wartość ta jest uwzględniana we wszystkich dokumentach planistycznych, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. A jak sytuacja przedstawia się z praktycznego punktu widzenia? Krajobraz kulturowy świata jest coraz bardziej różnorodny i dynamiczny, a dotychczasowe podejścia do jego określenia i defi(...)
»

Spalarnie na ostatniej pr(...)

Debata „Przeglądu Komunalnego” O tym, jak ważną rolę w eksploatacji spalarni odpadów odegrają pracownicy, jak właściwie przygotować się do uruchomienia instalacji, a także jak uzyskać zielone certyfikaty z powstającej w niej energii – dyskutowali pod koniec maja w Warszawie inwestorzy, wykonawcy i przyszli operatorzy sześciu budowanych w Polsce zakładów termicznego przetwarzania odpadów. Do siedziby Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) przyjechali prz(...)
»