Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Wiem, że nic nie wiem?!(...)

Odnawialne źródła energii już od kilku lat są tematem może nie tyle popularnym, co obecnym w mediach. Presja unijnych dyrektyw i strach przed dalszym wzrostem cen rozmaitych paliw powodują, że coraz częściej można przeczytać i usłyszeć o ekologicznych i ekonomicznych zaletach OZE. Rośnie też liczba konferencji i sympozjów, na których ta tematyka pojawia się przynajmniej jako jeden z wątków. Radość z tych faktów studzi wszakże refleksja, że „ilość” i „częstość” nie idzie t(...)
»

Zadania zlecone to szansa(...)

Członkowie Zarządu ZMP, obradujący 24 sierpnia br. w Przemyślu, przyjęli stanowiska w sprawach finansowania zadań zleconych oraz dofinansowania ze środków UE sieci dróg krajowych poza siecią TEN-T. Samorządy od lat otrzymują środki nieadekwatne do ponoszonych wydatków na zadania zlecone, dlatego dofinansują je własnymi środkami, co ogranicza im możliwość finansowania własnych przedsięwzięć. W tym temacie Związek Miast Polskich w swoim stanowisku powołuje s(...)
»