Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Spotkanie robocze(...)

Z inicjatywy spółki Rafako, przy aktywnej współpracy Departamentu Instrumentów Ochrony Środowiska (DIOŚ) w Ministerstwie Środowiska, 26.01.2004 r. odbyło się robocze spotkanie tzw. Technicznej Grupy Roboczej (TGR) ds. opracowania wytycznych BAT (BREF) w dziedzinie gospodarki odpadami. Zgodnie ze stanowiskiem Biura w Sewilli opracowane powinny być wytyczne dla dwóch segmentów gospodarki odpadami – w zakresie termicznego przekształcania oraz innych (zimnych) metod ich przetwarzania. Unia nie(...)
»

Kotły na biomasę(...)

Raport (PDF - 7 MB do pobrania)(...)
»