Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Kampania - Czyste Plaże 2(...)

Od 2000 r. Fundacja RECAL prowadzi Kampanię „Czyste Plaże”, skupiając wokół swojego pomysłu jako partnerów liczne gminy, biznes i media. Celem Kampanii jest kształtowanie świadomości ekologicznej turystów i mieszkańców oraz poprawa czystości plaż wybrzeża Bałtyku, poprzez aktywne uczestnictwo społeczeństwa w programie zbiórki i recyklingu aluminiowych puszek po napojach. Sprawdzony wzorzec Każdego dnia lata w poszczegó(...)
»

Pożyczki i dotacje na odz(...)

Z początkiem tego roku weszła w życie Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Wpływy z opłat wynikających z tej ustawy przeznaczone zostały na preferencyjnie oprocentowane pożyczki lub dotacje wspierające odzysk i recykling, a także na edukację ekologiczną. (...)
»