Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Rolnictwo miejskie (...)

Hodowla warzyw, owoców, kwiatów jadalnych, a także drobnych zwierząt i ptactwa na terenach zurbanizowanych do niedawna kojarzona była głównie z działalnością najbiedniejszych mieszkańców miast, którzy musieli w ten sposób zaspokajać własne potrzeby żywnościowe. Tymczasem, jak dowodzą zapisy historyczne i badania archeologiczne, rolnictwo w miastach funkcjonowało właściwie od początku ich istnienia. Rozwój i działanie tego typu przedsięwzięć nierzadko wspomagali władcy i kolejne (...)
»

Internet w gminach(...)

Każda gmina na Opolszczyźnie ma komputer z dostępem do Internetu. Trudno jednak tą drogą wymienić z gminami jakiekolwiek informacje. Większość wysyłanych przez nasze stowarzyszenie tą drogą wiadomości i zapytań nie jest odbierana. Zaledwie kilka gmin odpowiada na listy elektroniczne. Z naszego rozeznania wynika, że przyczyny są dwie. Po pierwsze komputerofobia urzędników - w niektórych gminach ni(...)
»