Posłowie pytają o odpady komunalne

wydany w Przegląd Komunalny – 2018-11
  DRUKUJ

Tematyka gospodarki odpadami komunalnymi stosunkowo często pojawia się w interpelacjach poselskich kierowanych do ministra środowiska. Udzielane w tym zakresie odpowiedzi pozwalają poznać ministerialną interpretację przepisów oraz przyszłe zamierzenia resortu środowiska.

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, poseł w szczególności ma prawo wnosić interpelacje i zapytania poselskie. Zasady i tryb korzystania z powyższego uprawnienia – podobnie jak z innych uprawnień poselskich w Sejmie – a także tryb i formy udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz ich rozpatrywania przez Sejm określa regulamin Sejmu.

Poselskie prawo interpelacji

Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż posłowi przysługuje prawo złożenia interpelacji w [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus